Rekonstrukce provozovny

Rychvaldská pekárna s.r.o. - Rekonstrukce provozovny
Registrační číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007644
Popis projektu:
Předmětem projektu je rekonstrukce nevyhovující provozovny, jež je ve vlastnictví žadatele - společnosti Rychvaldská pekárna s.r.o.
V rámci projektu budou realizovány následující aktivity projektu:
- rekonstrukce objektu a přestavba technicky nevyhovujícího areálu
- vestavění výměníku tepla pro zpětnou rekuperaci tepla ze spalin pecí

Cíle projektu:
Cílem je rekonstrukce budovy pro podnikání společnosti Rychvaldská pekárna s.r.o. o užitné ploše 1156 m2. Cíle projektu jsou v souladu s cíli programu Nemovitosti, kdy dojde k modernizaci nevyhovující budovy pro podnikání v podporovaných ekonomických činnostech v podporovaném regionu.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.